Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

(Ο δρόμος ανοίγει για την βιολογική εξαφάνιση των λαϊκών τάξεων, των "απροσάρμοστων" και των φτωχών)! Κίνα: Η πρώτη κλωνοποίηση γάτας είναι πλέον γεγονός

κλωνοποιημένη

Ανοίγει ο δρόμος για τα υπό εξαφάνιση πάντα
Μια εταιρεία στην Κίνα κλωνοποίησε για πρώτη φορά μια γάτα, ανοίγοντας τον δρόμο για την κλωνοποίηση των πάντα.
Μια κινεζική εταιρεία κατάφερε να κλωνοποιήσει μια γάτα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Κίνα και θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιστημονική πρόοδο για την κλωνοποίηση των πάντα, των ζώων που έχουν αναχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο των ειδών υπό εξαφάνιση.