Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Τα ρομπότ στον δρόμο του μεταξιού

Ο ρόλος της εργασίας στην διαδικασία παραγωγής περιορίζεται σημαντικά και ταυτόχρονα υφίσταται σοβαρές μεταβολές κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο σοβαρές μεταβολές έχουν σημειωθεί στη σύνθεση και τις μορφές του κεφαλαίου (π.χ. ακίνητα, γη, μηχανές, επιχειρήσεις, μετοχές, ομόλογα, ευρεσιτεχνίες, ζωϊκό κεφάλαιο, χρυσός, φυσικοί πόροι, κ.λ.π.).