Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Έχει ο καιρός γυρίσματα. Ο Κινέζος Πρόεδρος, κόντρα στον Τραμπ, υπερασπίζεται την “παγκοσμιοποίηση”!

Κινέζος Πρόεδρος

Βρε, πως αλλάζουν οι καιροί!
Η Κίνα μοιάζει να λαμβάνει στα χέρια της και να σηκώνει ψηλά της σημαία της λεγόμενης ”παγκοσμιοποίησης” των αγορών, απέναντι σε μια Αμερική, η οποία ήταν μέχρι τώρα πρωταθλητής του ”παγκοσμιοποιητικού” σπόρ και σήμερα, διά του νέου προέδρου της Ντ. Τραμπ, δίνει την εντύπωση ότι θέλει να βγάλει τη θηλιά της ”παγκοσμιοποίησης” από το λαιμό της.

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

«Μεγάλος Αδελφός» στην Ε.Ε.

«Μεγάλος Αδελφός» στην Ε.Ε.

Ανταπόκριση από το Στρασβούργο: Νίκος Ρούσσης

Κοινός στόχος, πλέον, είναι για την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, να μπεί η Ευρώπη σε μία «γυάλα», μέσω ενός πλέγματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των κρατών-μελών της Ε.Ε., για τον αποτελεσματικότερο, όπως υποστηρίζεται, έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. 

(Εξαιρετικό)! Η υποχρεωτική επέκταση ψηφιακών συναλλαγών και καρτών κίνδυνος για τις ελευθερίες

συναλλαγών

Αντισυνταγματική και παράνομη η υποχρεωτική χρήση καρτών και ψηφιακών συναλλαγών διαμορφώνει, στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος, για την υπερσυγκέντρωση κερδών και εξουσίας στις τράπεζες αλλά και για τον επικίνδυνο ψηφιακό έλεγχο όλης της προσωπικής ζωής και των προσωπικών επιλογών των πολιτών.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Το άγχος, η αβεβαιότητα και ο φόβος στη σύγχρονη μητρόποληΟι κοι­νω­νί­ες των σύγ­χρο­νων με­γα­λου­πό­λε­ων, ε­δραιω­μέ­νες και ορ­γα­νω­μέ­νες σύμ­φω­να με την πα­γκό­σμια χάρ­τα της οι­κο­νο­μι­κής δι­κτα­το­ρί­ας, α­σφυ­κτιού­σες κά­τω α­πό τη διαρ­κώς αυ­ξα­νό­με­νη πί­ε­ση του κρα­τι­κού ζυ­γού, πα­ρου­σιά­ζουν δε­κα­ε­τί­ες τώ­ρα –απ’ ά­κρη σ’ ά­κρη της γης– κά­ποια κοι­νά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά στην έκ­φρα­ση και τη δρα­στη­ριο­ποί­η­σή τους. Το άγ­χος λοι­πόν, η α­πο­μό­νω­ση, ο φό­βος και η α­βε­βαιό­τη­τα α­πο­τε­λούν α­να­πό­σπα­στα στοι­χεί­α της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας των κα­τα­πιε­σμέ­νων, οι ο­ποί­οι αιώ­νες τώ­ρα υ­φί­στα­νται στο σώ­μα και την ψυ­χή τους τα θε­σμο­θε­τη­μέ­να βα­σα­νι­στή­ρια του κρά­τους και της κάθε μορφής ε­ξου­σί­ας. 

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Κυβερνοεπίθεση στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ

Κυβερνοεπίθεση στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ

Με ένα απειλητικό μήνυμα έκαναν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο το βράδυ της Παρασκευής οι χάκερς της ομάδας HackBack αλλά και οι Anonymous, εξαπολύοντας επίθεση στην ιστοσελίδα της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Σεξ με ρομπότ: Σύντομα πραγματικότητα!

 

Σεξουαλικές σχέσεις με ρομπότ είναι κάτι που αφορά το πολύ κοντινό μέλλον, προέβλεψε ένας ερευνητής της τεχνητής νοημοσύνης σε εκδήλωση, στο Λονδίνο, αφιερωμένη στα διαδραστικά σεξουαλικά παιγνίδια και στις σχέσεις με ανθρωποειδή.

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Η παντοδυναμία των αγορών...

Το σημερινό οικονομικό σύστημα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το φιλελευθερισμό – αφού πρόκειται για ένα κεντρικά κατευθυνόμενο σύστημα των ελίτ, μέσω του οποίου το 0,1% των ανθρώπων κυβερνάει απολυταρχικά το υπόλοιπο 99,9%, χωρίς να ελέγχεται από κανέναν.